Bauer mestscheider

Bauer mestscheiders

Veel agrarische bedrijven moeten mest afvoeren om te voldoen aan de gebruikersnormen. En dat is eigenlijk zonde. Want er is een manier om de hoeveelheid af te voeren mest aanzienlijk te beperken: mestscheiding. Voor ieder bedrijf met eigen grond of afzetmogelijkheden voor mest in de directe omgeving, is mestscheiding lonend.

Lagere afvoerkosten

Traditionele systemen om mest te verwerken kosten veel tijd, zijn arbeidsintensief en de investeringen zijn enorm. Dankzij mestscheiding met de Bauer Separator kunt u de afvoerkosten flink omlaag brengen. Omdat er meer meststoffen op het bedrijf blijven, bent u minder afhankelijk van kunstmest om de afgevoerde dierlijke mest te compenseren. Na mestscheiding heeft u twee mestsoorten die u apart over uw gewassen kunt verdelen. Bemesting op maat dus, met uw eigen geproduceerde mest.

Dikke fractie kan onder andere gebruikt worden als biobedding of als vaste mest op natuurland. Voordeel van de dunne fractie is dat het gemakkelijk verpompbaar is, zeker in combinatie met een sleepslangsysteem maar ook bij aanwending met een tank. De verontreinigingen zitten immers in de dikke fractie. Dunne fractie kan goed gebruikt worden voor besmetting op eigen land; het wordt erg snel opgenomen door het gras.

Lees meer over de kenmerken van dunne en dikke fractie.
Waarom scheiden met een Bauer separator?

Instrooien als boxbedekking

Het instrooien van de dikke fractie heeft inmiddels een explosieve groei doormaakt. In navolging van het buitenland, waar al veel gebruik wordt gemaakt van deze methode, zijn nu ook veel Nederlandse veehouderijen overgegaan op het instrooien. Ligcomfort van koeien is één van de belangrijkste redenen om dikke fractie als strooisel te gebruiken. Uit onderzoek blijkt dat bij het gebruik van vaste fractie, het aantal koeien sneller gaat liggen en dat beschadigingen aan hakken en knieën aanzienlijk verminderd worden. Uit verschillende waarnemingen is af te leiden dat gemiddeld meer koeien zich in de ligboxen bevinden.

Uw voordelen met dikke fractie als boxbedekking:

  • U bespaart op zaagsel- en strokosten.
  • Uitstekend koecomfort, vergelijkbaar met zandboxen.
  • Altijd voldoende voorraad.
  • Geen problemen in de put met slijtage van pompen, mixers of afschuifsysteem.
  • Tevreden koeien in de stal!
Wat is mestscheiding?

Mestscheiding maakt het mogelijk het volume van mest met zeker 15 tot 30% te verminderen. Een separator (schroef vijzelpers) scheidt de mest in een dunne en een dikke fractie. In de dikke fractie worden er meer mineralen per kuub mest afgevoerd, zodat de transportkosten lager liggen. De dikke fractie kan dienen als brandstof voor biogasinstallaties, maar vormt ook een gewilde meststof in de akkerbouw vanwege het hoge gehalte aan organische stof. De dunne fractie die overblijft, bevat een hoog gehalte minerale stikstof en is daardoor een goede kunstmestvervanger.

Producten

Snel Contact

Bedankt voor uw bericht, wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.